Съобщение 01.10.2015 г.

2015-10-01

„Топлофикация София” е напълно готова за започването на новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба дружеството трябва да осигурява подаването на топлинна енергия към столичани в периода от 1 октомври до 30 април. За осигуряване на своевременно и нормално започване на отоплителен сезон 2015-2016 г. всички ремонти по топлопреносната мрежа са приключени и топлофикационната система на гр. София е в готовност за работа в зимен режим.  Извършена е профилактика на съоръженията в топлоизточниците и според изискванията на нормативната уредба е осигурено необходимото количество резервно гориво. Приведени са в готовност за включване на отоплението всички абонатни станции в столицата. Парното в София ще бъде включено, когато бъдат изпълнени законовите изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от  +12°C и прогноза от НИМХ - БАН за трайно застудяване.

Дружеството има готовност при изразено желание от страна на клиентите в сграда-етажна собственост парното да бъде пуснато преди общото включване на отоплението в столицата. За целта е необходимо да представят в Деловодството на обслужващия топлорайон заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост за по-ранното включване на отоплението. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост.

Детските градини, училищата и здравните заведения също могат да поискат включване на отоплението преди общото пускане на парното в столицата, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмено заявление в обслужващия топлорайон.

„Топлофикация София” напомня, че клиенти трябва да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които  тази инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Съветваме нашите клиенти да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за нерегламентирано ползване на топлинна енергия и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия.

Припомняме, че от 1 октомври бизнес клиентите на „Топлофикация София” вече ще получават електронни фактури, като легитимен финансов документ. Хартиен дубликат ще бъде издаван само при поискване в Централно управление на компанията. 

Заявяването на електронна фактура е максимално опростено като процедура. Достатъчно е да се изпълнят три лесни стъпки – да се изтегли  формуляр /образец/ от www.toplo.bg, да се попълни и да се изпрати на e-faktura@toplo.bg. Заявления се приемат и в деловодството на дружеството – кв. Борово, ул. „Ястребец” No23 или в касите на компанията, като клиентите трябва да имат предвид, че формулярите за небитови и битови потребители са различни. Те са достъпни на сайта на компанията. 

Към момента над 12 000 битови клиенти на компанията вече са преминали към електронни фактури.

За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон и за всякакви въпроси, свързани с топлоподаването, клиентите могат да се свържат с кол центъра на компанията – тел. 0 700 11 111.