Пресинформация - 16.10.2009г.

2009-10-16

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД  ЗАПОЧВА ОБЩОТО ПУСКАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО ОТ  19 ОКТОМВРИ 2009Г.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ДРУЖЕСТВОТО  ЩЕ ПУСКА ОТОПЛЕНИЕТО В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

„Топлофикация София”ЕАД започва от понеделник, 19 октомври 2009г. общото пускане на отоплението в столицата, като същото ще се извърши в следната последователност:
•    детски градини, училища, здравни и социални заведения;
•    жилищни сгради;
•    обществени и офис- сгради.
Клиентите на „Топлофикация София”ЕАД имат възможност на 17 и 18 октомври /събота и неделя/ да поискат предсрочно пускане на отоплението. За целта в двата почивни дни  от 09.00 до 15.00 часа във всички топлорайони ще има дежурни служители, които ще изпълняват заявките. За предсрочно пускане на отоплението е  необходимо клиентите да представят заявление и подписано за целта решение от общото събрание на етажната собственост.
Във връзка с предстоящото от понеделник общо пускане на отоплението в столицата, дружеството дава възможност на клиентите, които желаят включване на по-късен етап, да заявят в обслужващия ги топлорайон писмено искането си и да представят решение от общото събрание.
В случай, че през следващите дни температурите се повишат, абонатните станции ще се самоизключат, тъй като  са оборудвани с автоматични системи за управление.

Напомняме на клиентите още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна и топловодна инсталация и да запълнят източените инсталации.
Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил.
За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон,  дружеството предоставя следните телефони:

ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –               934 00 80

„Топлофикация София”ЕАД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството трябва да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз”ЕАД. Това задължава и нашите клиенти коректно в срок да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия.
„Топлофикация София”ЕАД благодари на всички клиенти, които намериха средства и време да заплатят сметките си за консумираната досега топлинна енергия.


Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД