Съобщение 14.09.2015 г

2015-09-14

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на стар топлопровод в кв. „Лозенец”  е спиряно топлоподаването към клиентите в следните сгради:
ДЖЕЙМС БАУЧЪР Бл.122 А
ДЖЕЙМС БАУЧЪР Бл.122 А
КОРАБ ПЛАНИНА №16 А
КОРАБ ПЛАНИНА №18 A
КОРАБ ПЛАНИНА №18 Б
КОРАБ ПЛАНИНА №20 А
ГАЛИЧИЦА №6 А
ГАЛИЧИЦА №8 А
ГАЛИЧИЦА №8 А
КОРАБ ПЛАНИНА №25 А
КОРАБ ПЛАНИНА №22 А
КОРАБ ПЛАНИНА №24 А
КОРАБ ПЛАНИНА №24 А
КОРАБ ПЛАНИНА №27 А
КОРАБ ПЛАНИНА №27 А
КОРАБ ПЛАНИНА №19 А
КОРАБ ПЛАНИНА №17 А
КОРАБ ПЛАНИНА №21 А
КОРАБ ПЛАНИНА №26 Б
КОРАБ ПЛАНИНА №28 А
ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ №54 А
ТРЕПЕТЛИКА №1 А-Б
ГАЛИЧИЦА №4    А
ГАЛИЧИЦА №2    А
ГАЛИЧИЦА №12 А
ДЖЕЙМС БАУЧЪР №33 А
ДЖЕЙМС БАУЧЪР №33 Б
ДЖЕЙМС БАУЧЪР №33 В
ТРЕПЕТЛИКА №5 А
КОРАБ ПЛАНИНА №8 А-Б
КОРАБ ПЛАНИНА №8-10    А
КОРАБ ПЛАНИНА 13 01
ДЖЕЙМС БАУЧЪР №51 01
ДЖЕЙМС БАУЧЪР №51 02
Незабавно е създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
            “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.