Пресинформация - 12.10.2009

2009-10-12

 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО ПРИ ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ

 „Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти, че общото включване на отоплението в сградите започва, когато бъдат изпълнени следните условия:
•    средноденонощната температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от плюс 12°C;
•    дългосрочната прогноза за времето предвижда трайно застудяване.
 
Предвид прогнозите за рязко понижение на външната температура, напомняме на  директорите на детски градини, училища, болнични и здравни заведения, че ако желаят отоплението да бъде пуснато преди началото на отоплителния сезон, следва да подадат заявление в деловодството на обслужващия ги топлорайон или на факс .958 22 39  - Централна диспечерска служба при „Топлофикация София”ЕАД. Тези заявки ще се изпълняват с предимство в рамките на работния ден.

В случай, че клиентите в сграда – етажна собственост също имат желание отоплението им да бъде пуснато предсрочно е необходимо да представят в деловодството на обслужващия ги топлорайон заявление и подписано за целта решение от общото събрание на етажната собственост,
Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите, защото така се избягва възможността с еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост, предварително да бъде пуснато отоплението в съответната сграда.

Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна и топловодна инсталация и да запълнят източените инсталации. При необходимост от манипулации в абонатната станция, те могат да потърсят съдействие от техническите екипи в съответните топлорайони.
Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че,  вероятно, в някое жилище все още ремонтът не е приключил.

Напомняме на клиентите още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Съветваме нашите клиенти да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за кражби на топлинна енергия от недобросъвестни съседи и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия.
Клиентите могат да се обръщат за повече информация на телефони:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –               934 00 80
        
„Топлофикация София”ЕАД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството трябва да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз”ЕАД. Това задължава и нашите клиенти коректно в срок да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия.
„Топлофикация София”ЕАД благодари на всички клиенти, които намериха средства и време да заплатят сметките си за консумираната досега топлинна енергия.Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД