Съобщение 16.06.2015 г.

2015-06-16
От юли 2015г. клиентите на столичната Топлофикация ще могат да заплащат сумата за дялово разпределение на 12 равни вноски. Във връзка с постъпилите предложения от фирмите - топлинни счетоводители за промяна на условията и цените на услугата дялово разпределение, „Топлофикация София” подписа новите договори за отчетния период 2015-2016г. В тях компанията настоя да бъде включена клауза за разсрочено плащане на годишната сума на 12 месечни вноски. Така от юли 2015г. клиентите на топлофикационното дружество в София ще получават всеки месец по две отделни сметки – една за топлинна енергия и втора за 1/12 част от годишната сума за услугата дялово разпределение. Целта е да се намали финансовото натоварване на гражданите през юни, когато те освен сметката за топла вода трябва да платят и годишната сума за дялово разпределение.
Сметките за дялово разпределение за отчетния период 2014-2015г. от днес са на разположение на клиентите в касите и в Интернет и са последните, които ще се плащат изцяло в една фактура. Те са изготвени според актуализираните цени на фирмите - топлинни счетоводители. Абонатите ще могат да получат подробна информация от своя топлинен счетоводител както за новите цени на услугата, така и за бонусните пакети и нови предложения, от които могат да се възползват. „Топлофикация София” в качеството си на фирма за дялово разпределение своевременно изпрати до домоуправителите на сградите, които обслужва уведомителни писма за актуализираните цени на услугите за периода 2014-2015г. и предлаганите бонуси.
Майските сметки за топла вода на клиентите в София от днес са достъпни на интернет страницата на „Топлофикация София” – www.toplo.bg и в касите на дружеството. В тази връзка от компанията припомнят, че месечните сметки за топла вода се изчисляват според изискванията на Наредбата за топлоснабдяване, влязла в сила на 1 юни 2014г. Принципът на изчисление е максимално опростен и гражданите могат лесно да се ориентират какви суми ще плащат през лятото. От изравнителната сметка за предходния отчетен период се взема количеството енергия за топла вода и се разделя на 12. Полученият месечен разход на енергия се умножава по действащата в момента цена на топлинната енергия. Този начин на определяне на месечните сметки за топла вода е максимално близък до реалното потребление във всяко домакинство и дава възможност за предвидимост на сметките. След изготвянето на новите изравнителни сметки за отчетния период 1 май 2014 - 30 април 2015 г. месечните данни за топла вода ще бъдат актуализирани според реално потребените и отчетени количества топлинна енергия във всеки апартамент.