Съобщение 13.06.2015 г.

2015-06-13
“Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти от ж.к.”Гоце Делчев”, бл..254А, 255А, 255Б,  257, 261, че от днес възстановява подаването на топла вода към клиентите в посочените блокове. Първият етап от реконструкцията на топлопреносната мрежа на този обект е приключен 6 дни предсрочно.
Компанията изисква от всички фирми – изпълнители на обектите при техническа възможност да възстановяват топлоподаването към гражданите след завършването на всеки отделен участък.