Отдаване под наем на площ от комин

2015-05-02

Решение и документация за отдаване под наем на част от комин може да изтеглите тук