Съобщение 05.05.2015 г.

2015-05-05
“Топлофикация София” ЕАД напомня на своите клиенти в ж.к. „Младост” - 1A, 2, 3 и 4, ж.к. „Младост”-1 блокове 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1И, „Макдоналдс”, „Газтрейд”, х-л „Метрополитен”, ж.к."Дървеница", ж.к."Студентски град", кв."Витоша", посолства на бул. „Симеоновско шосе” и ВЕЦ „Симеоново”, че поради извършване на планов ремонт, подаването на топла вода ще бъде прекратено за времето от 07 до 20 май 2015 г.
В този период ще бъдат отстранени възникнали аварии по топлопреносната мрежа и ще бъдат подменени свързващите елементи на главните топлопроводи, които захранват изброените квартали на София. Извършването на плановите ремонти е важно, за да бъде гарантирано качественото и безаварийно топлоподаване към клиентите в отоплителния период.
Клиентите могат да получат подробна информация от кол центъра на компанията на телефон 0 700 11 111.
„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.