Съобщение 24.04.2015 г.

2015-04-24
“Топлофикация София” ЕАД започва поетапно спиране на отоплението от понеделник, 27 април. Според прогнозата, предоставена от НИМХ към БАН, се очаква трайно затопляне на времето. Така ще бъдат изпълнени предвидените в нормативната база условия, при които може да се обяви приключването на отоплителен сезон 2014-2015г. Спирането на парното бе отложено заради застудяването през настоящата седмица. При желание от страна на клиентите, отоплението в отделни сгради може да остане включено. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявление в обслужващия топлорайон. Припомняме, че според законовите разпоредби, компанията е задължена да предоставя на клиентите си топлинна енергия за отопление в периода 1 октомври – 30 април.