Съобщение 10.04.2015 г.

2015-04-10
Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа. По време на всички почивни и празнични дни ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са: 951 51 96 и 951 52 58. Допълнително на 11 април 2015г. от 09.00 до 15.00 в топлорайоните ще има дежурен екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми в топлоснабдяването. За връзка с екипите клиентите могат да ползват единния телефон за обслужване 0 700 11 111. Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София” ЕАД весели празници!