Електронна фактура и сметки

2015-03-16

От днес клиентите на столичната Топлофикация вече могат да се откажат от получаването на
хартиени фактури и да заявят електронни фактури. За целта е достатъчно да изпълнят три лесни
стъпки – да изтеглят заявление от тук, да го попълнят и да го изпратят на e-faktura@toplo.bg. Заявления се приемат и в деловодството на дружеството – кв. Борово,
ул. „Ястребец” No23 или в касите на компанията, като клиентите трябва да имат предвид, че
заявленията за физически и юридически лица са различни. На сайта на „Топлофикация София”
потребителите ще получат допълнителна информация за процедурата, както и указания за
попълването на заявленията.

„ Макар и малко закъснели се радваме да предложим тази възможност на клиентите си. Това е
сериозно улеснение, както за бизнеса, така и за гражданите, защото сметката пристига веднага,
намалява се рискът да бъде изгубена, документът се архивира лесно и при необходимост винаги
ти е под ръка. Също толкова сериозни са и ползите за околната среда – спестяват се тонове хартия,
запазваме дървета.” коментираха от компанията. За да насърчат своите клиенти да се откажат от
хартиената фактура, от компанията предвиждат специални награди, които ще се разиграват на
томболен принцип между заявилите е-фактура. От компанията уточняват и че процесът е обратим –
ако някой реши да се върне към хартиена фактура, може да го направи във всеки един момент.

От днес също така февруарските сметки за парно и топла вода са на разположение на
столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на компанията.

Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” през февруари средната
месечна температура е била +1,8 градуса С, а фактурираната топлинна енергия е 425 158 МВтч.

 В изпълнение на новите изисквания в нормативната уредба, през настоящия отоплителен
сезон „Топлофикация София” вече извършва изчисленията за парно на базата на реалната
консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната
изравнителна сметка за периода 1.05.2013-30.04.2014 г. В резултат на прилагането на новия метод на
изчисление се избягват пиковите сметки през месеците декември, януари и февруари въпреки
студеното време.

Сметките на столичани са изготвени съобразно новата Наредба за топлоснабдяването и
изискванията на Министерството на икономиката и енергетиката, като общото количество енергия за
отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с
отопление през миналия изравнителен период /за по-голямата част от сградите в София те са 161/.
Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се
получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия
месец и по действащата към момента цена. В случаите, в които клиентите не са ползвали услугата за
определен брой дни поради авария, тези дни не се включват в месечната сметка.

Според данни на изчислителния център на компанията 1600 сгради са с месечно отчитане на
енергията, а над 23 000 клиенти плащат сметките си на равни месечни вноски, защото са се
възползвали от бонусната програма „Разсрочена лоялност“.