Съобщение 02.10.2009г.

2009-10-02

„Топлофикация София” ЕАД  съобщава на своите клиенти  от:

       ж.к. ”Мотописта” в района между бул.”България”, ул.”Славовица”, ул.”Г. Измирлиев” и бул.”Т. Каблешков” ; ж.к.”Борово” в района между ул.”Родопски извор”, бул.”Т. Каблешков”, бул.”България”, ул”Борово” и по ул.”Топли дол”, че поради авариен пробив на магистрален топлопровод ще бъде спряно подаването на топлоносител за времето от 8 00 ч. на 02.10.2009 до 14 00 ч. на 3.10.2009 г.

     Без топла вода ще останат следните сгради:

     ул.”Солун”  №59, бл.А,Б,В,Г и Д , №72А;

     ул. „Топли дол” бл.1,1А,1Б,1В, бл2, 2Б,2В и 2Г;

     ул.”Природа”19;

     ж.к.”Борово” от бл.5 до бл.13, бл. 222А,222Б,227,228,228А, и от бл. 229 до  бл.235;

     ул.”Родопски  извор” №43А,45,51,53,54;

     ул.”Невестина скала” бл.13А,5,№14,16,18;

     ул.”Борово”№37,41,43;

     бул.”България” №51 сек.А,Б,В, №58 и 60;

     ж.к.”Мотописта”  бл.24Е,25Е,52Е,53Е,47Е

     „Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за неудобствата, които ще им бъдат създадени.

                                    Пресслужба „Топлофикация София” ЕАД