Съобщение 03.12.2014 г.

2014-12-03
78 725 000 лева е общата стойност на инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД, заложена в бизнес плана на компанията за 2015 година, който се внася тази седмица в Столичния общински съвет. Собствените средства са за обекти на стойност 69 682 000 лева, а привлечените са в размер на 9 042 000 лева. Привлечените средства са грант от Международен фонд „Козлодуй” и са предназначени за приоритетните обекти на компанията за периода 2015 - 2019 г. 39,5 млн. лева от тях ще бъдат вложени в техническо обновяване на топлоизточниците, а близо 33 млн. лева са отделени за рехабилитация на топлопреносната мрежа в столицата, част от която е подмяната на 37 км. тръби. Основни приоритети в работата за 2015 година са пускането в постоянна експлоатация на новия турбогенератор в ТЕЦ „София”, който ще подобри ефективността на централата с около 7%. Новото съоръжение е готово, като минава през серия от задължителни тестове и изпитания. Предстои и каскадното присъединяване на още един турбогенератор, което също ще доведе до оптимизации. Във временните отоплителни централи в кварталите ще бъдат направени подобрения, които да позволят използването на димните газове за производство на енергия и да повишат производителността с около 12%. Във всички топлоизточници се планират ремонти, които да гарантират, че компанията покрива всички задължителни екологични норми. Продължава и работата по приоритетния проект за изграждането на специална инсталация, която да работи с RDF гориво от битовите отпадъци в столицата. “Изпълнението на приоритетните обекти в програмата за 2015 година и политиката на технологично обновление като цяло е единственият възможен път за оздравяване на компанията и нейното бъдещо развитие. Само с оптимизация на производствените разходи и намаляване на загубите по изключително остарялата мрежа от близо 1000 км. можем да гарантираме предоставянето на качествена услуга на столичани и в същото време финансова стабилност на дружеството”, категоричен е Георги Беловски, изпълнителен директор на столичната Топлофикация. В периода 2010-2014 г. компанията отчита тенденция за намаляване на производството на топлинна енергия, заради нетипично топлото време и намалената консумация предвид прилаганите от клиентите мерки за енергийна ефективност. По тази причина в бизнес плана за 2015 година са заложени сравнително ниски нива за увеличение на производството и продажбите на топлинна и електроенергия в сравнение с последните няколко години. Това следва да доведе до 6% увеличение на приходите на компанията. В същото време се планира намаляване на производствените разходи, благодарение на технологични обновления, контрол и оптимизации. Очаква се специфичният разход на гориво да бъде оптимизиран, а разходът на вода да бъде с 5% по-нисък от средния за последните пет години. Собствените нужди от електрическа енергия и разходите за трансформация, като основен компонент на производството също са планирани на нива с около 5 % по-ниски от средните за последните пет години. Тези оптимизации ще компенсират частично сериозното намаление на цените за продажба на електрическа енергия, което беше утвърдено от ДКЕВР през 2014 година и е основният фактор прогнозата за финансовия резултат на компанията през 2015 година да е загуба от 44 млн. лева. Като част от политиката за финансово оздравяване на компанията ще продължат и усилията за подобряване на събираемостта, като се очаква през 2015 година тя да се увеличи с 20% на годишна база. Основен фокус продължават да бъдат бонус програмите за лоялни клиенти, които дават възможност за 3% отстъпка при заплащане на сметките навреме и 50% отстъпка от една месечна сметка за всички, които преминат към заплащане на равни месечни вноски. В бизнес плана за 2015 година са заложени 10 пъти повече средства за бонуси за лоялните клиенти в сравнение с предходната година. В бизнес плана за 2015 година са отразени и промените в параметрите на договорите с топлинните счетоводители, които бяха предоговорени през ноември 2014 година, съобразено с Решение № 641 от 14.05.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията. Те включват разширен обхват на услугите, свързани с дяловото разпределение и актуализират цените за първи път от 2007 година насам. Добри резултати в повишаването на събираемостта са постигнати и през 2014 година, благодарение на активизирането на диалога с клиентите, постигането на извънсъдебни споразумения (на обща стойност близо 11 млн. лева за битови клиенти и фирми през 2014 година) за разсрочено плащане и успешната съдебна практика (над 21 млн. лева събрани чрез дела). Към момента около 74,5% от клиентите са без задължения или дължат до 2 сметки. Постигнат е рекорден дял от 85% на потребителите с до 6 неплатени сметки, което се счита за ниско рисково заради съществуващата практика задълженията да се заплащат в края на отоплителния сезон. Основен приоритет в бизнес плана за 2015 година продължава да бъде подобряването на обслужването на клиентите на компанията. Фокус е предоставянето на информация онлайн, включително възможността за получаване на електронни фактури и заплащането им през сайта на компанията. Ще се работи и за оптимизация на работата на кол центъра, който за първите девет месеца на 2014 година е приел над 170 000 обаждания. В бизнес плана за 2015 година е заложено и очаквано увеличение на клиентите с 0,5%.