Съобщение 17.11.2014 г.

2014-11-17
Във връзка с разпространените в публичното пространство твърдения, че е възможно цената на топлинната енергия в София да се повиши заради блокираните в КТБ средства на „Топлофикация София” ЕАД , компанията изразява своето становище: Блокираните в КТБ средства няма да доведат да повишение в цената на топлинната енергия в София. Цената се определя от ДКЕВР съгласно нормативно утвърдени производствени разходи и показатели, които регулаторът стриктно следи и средствата в КТБ не са сред тези фактори. Сметките за топлинна енергия на столичани не могат да се увеличават произволно. Те се изчисляват според Наредбата за топлоснабдяването, изготвена и утвърдена от Министерството на икономиката и енергетиката, която „Топлофикация София” стриктно спазва. Клиентите на дружеството могат да бъдат спокойни, че отоплителния сезон в София е гарантиран и сметките им ще бъдат коректно изчислявани според нормативната уредба. Въпреки блокираните в КТБ средства, компанията и сега се разплаща коректно със своите контрагенти и доставчици и изплаща своевременно заплатите на работниците и служителите си.