Съобщение 30.10.2014 г.

2014-10-30
Към момента няма колебания в подаването на газ към топлоизточниците на „Топлофикация София” ЕАД и компанията работи в нормални параметри. Съответно няма проблем за осигуряване на топлоподаването към клиентите. Компанията е изпълнила изискванията на нормативната уредба и има готовност да работи в кризисна ситуация. Осигурени са задължителните количества мазут за 5 денонощия и са подсигурени възможностите за допълнителна доставка на алтернативно гориво. Към момента вземанията на Топлофикация София от НЕК са по-големи от дължимите текущия задължения към Булгаргаз. Важно е да уточним, че сигналите за слабо парно нямат общо с доставките на газ, а са свързани с локален проблем в сградите, в които вътрешните инсталации не са обезвъздушени. Това са случаи, в които хората въпреки предупрежденията не са отворили вентилите си на максимум преди пускането на парното. При такъв проблем следва домоуправителят да подаде сигнал в топлорайона или да се свърже с районния техник.