Съобщение 28.10.2014 г.

2014-10-28
90% от общо 17 300 абонатни станции в София вече са включени и отопляват жилищата на столичани. Без отопление остават все още сградите, които с решение на етажната собственост поради някакви причини са поискали включване на по-късен етап, както и блоковете, в които техниците на компанията са установили, че вътрешната инсталация е празна, което е признак за продължаващи ремонти и има опасност от наводняване в жилищата. Парно има във всички детски градини, в здравните заведения и в почти всички училища, тъй като в някои учебни заведения директорите са поискали отлагане на включването. Общото включване на отоплението в София започна в неделя, 26 октомври, тъй като в същия ден бяха изпълнени задължителните според нормативната уредба две комулативни условия – три последователни дни със средноденонощна температура под +12 градуса и дългосрочна прогноза за трайно застудяване през следващите 7-10 дни. Също така е необходимо да поясним, че включването на отоплението не става изведнъж и за всички едновременно. Техниците на компанията обхождат сграда след сграда и влизат в близо 17 300 абонатни станции, където ръчно стартират системата за отопление. Предвид форсмажорните обстоятелства и в резултат на създадената стриктна организация техническите служби на компанията включиха парното на столичани в рамките на 3 дни, а не както обикновено за една седмица. Напомняме на упълномощените лица в сградите да проверят обезвъздушаването на отоплителната система, а клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да се нормализира отоплението в сградата.