Съобщение 26.10.2014 г.

2014-10-26

Общото пускане на отоплението в София започна днес, след като бяха изпълнени двете комулативни изисквания на Наредбата за топлоснабдяването - наличие в три последователни дни на средноденонощна температура под плюс 12 градуса и дългосрочна прогноза за трайно застудяване.
В рамките на неделния ден дежурните екипи на «Топлофикация София» ЕАД пуснаха парното в близо 30% от около 17 000 абонатни станции в столицата. Преди това беше включено отоплението на над 500 сгради- жилищни сгради, пожелали парно с решение на етажната собственост, както и на детските градини, училищата и болниците.
В следващите дни общото пускане на парното ще продължи в жилищните сгради във всички райони, а накрая ще бъдат включени администртивните сгради и стопанските потребители.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.
 

Важно е преди пускането на отоплението клиентите да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил.
 „Топлофикация София” ЕАД дава възможност на клиентите, които поради някакви причини желаят включване на отоплението на по-късен етап, да подадат в обслужващия ги топлорайон заявление и подписано за целта решение от общото събрание на етажната собственост.