Съобщение 20.10.2014 г.

2014-10-20
”Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради кабелна повреда в мрежата на Виваком, касата на дружеството, намираща се в бл. 310 в ж.к Младост-3 няма да работи до отстраняването на повредата – 29 октомври 2014г.