Съобщение 17.09.2014г.

2014-09-17

„Топлофикация София” напомня на своите клиенти, че крайният срок за заявяване на извънреден отчет на топломерите и водомерите за топла вода изтича на 1 октомври. Ако някой е пропуснал датите за редовно засичане, трябва своевременно да се свърже с топлинния си счетоводител, за да направи заявка. В противен случай съгласно действащото законодателство
фирмата за дялово разпределение ще му начисли максимална мощност.
От компанията припомнят, че в понеделник изтече и крайният срок за заплащане на изравнителните фактури за отоплителен сезон 2013-2014 година. Потребителите е добре да знаят, че при забава върху сумата, която отразява реалното потребление, се дължи лихва. Лихви не се дължат върху месечните сметки, базирани на прогнозно потребление. Клиентите, които заплащат в срок и нямат просрочени задължения, получат автоматично 3% търговска отстъпка.
Вече са достъпни и сметките за топла вода за август на сайта toplo.bg, както и в касите на дружеството и партньарските компании. През следващите дни фактурите ще бъдат доставени и в хартиен вариант на клиентите в столицата. Към тях компанията е приложила и кратък информационен наръчник с 10-те най-важни неща - вижте тук, които трябва да се знаят за промените в Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и в сила от 1 юни тази година.
“Като всички топлофикационни дружества в страната и ние сме длъжни да прилагаме новата наредба. В нея са заложени изменения, които променят начина на формиране на месечната сметка за парно и топла вода на хората. Затова ние се стремим да ги информираме и подготвим максимално коректно. Надяваме се в разяснителната кампания да се включат и топлинните счетоводители, защото те носят не по-малка отговорност да помагат на клиентите и да им предоставят необходимите разяснения.”, категоричен е изпълнителният директор на столичната Топлофикация Георги Беловски.
Разяснителната кампания за промените в Наредбата се провежда от юни/пример - тук/ и е част от цялостната политика на компанията за активна комуникация и информиране на клиентите. В тази посока са предвидени и конкретни инициативи, свързани с предоставянето на информиран избор на потребителите преди началото на отоплителен сезон 2014-2015, свързан с възможностите за заплащане на равни месечни вноски, преминаване към дистанционен отчет, ползване на програми за търговска отстъпка и др.