Съобщение 15.08.2014г.

2014-08-15
"Топлофикация София” предлага възможност за връщане на суми от изравнение по банков път Изравнителните сметки за парно и топла вода на около 90 % от столичани вече са в касите на компанията Клиентите ще получат този месец кредитни известия и фактура за реално консумирана топлинна енергия през едногодишния изравнителен период Данните от изравнителните сметки за отоплителен сезон 2013-2014 г. на около 90% от клиентите на столичната Топлофикация от днес, 15 август 2014г. вече са достъпни на Интернет страницата на компанията, в касите и в информационните системи за безкасово разплащане. За първи път от тази година „Топлофикация София” дава възможност сумите за връщане от изравнение да се получават и по банков път. За целта на сайта на компанията – www.toplo.bg, в раздел Услуги - Обслужване на клиенти е публикувано Заявление за възстановяване на сумата от изравнителната сметка по банков път. Ако клиентите предпочитат да получат парите си без да посещават касите на компанията, те могат да изтеглят копие на заявлението, да го попълнят и да го изпратят на и-мейл адрес:inf_r@toplo.bg. Компанията ще преведе сумата в посочената от клиента банкова сметка без да го натоварва с разходи за банковата операция. Упълномощените клиенти трябва да .приложат копие на пълномощното си. Столичната Топлофикация е предвидила още едно улеснение за клиентите през тази година. Сумите за връщане от изравнение вече могат да се получават във всички каси на компанията. .Работното време на касите е от 07.00 часа до 19.00 часа, а адресите могат да бъдат проверени на сайта на компанията. Компанията има готовност при необходимост да удължи работното време. Осигурени са достатъчно касиери и информатори, за да бъде по-бързо обслужването на клиентите. Клиентите, които предпочетат да получат парите си от касите в кв. "Бакърена фабрика", ул."Вл.Зографов" № 90 в Административната сграда на ТР „Люлин” или на ул.» 202 « № 6 в административната сграда на ТЕЦ "София" трябва да имат предвид, че там работното време е от 8.30 до 16.30 часа, касата на бул. "Цариградско шосе" № 28Б – в сградата на ТР «София Изток» работи от 07.00 до 18.30 часа,| а касата на ул.”Ястребец” 23 в сградата на Централното управление на „Топлофикация София”ЕАД обслужва гражданите от 8.30 до 18.30 часа. Напомняме на клиентите, които имат да получават суми за връщане от изравнение и нямат просрочени задължения, че могат да изберат или да получат парите си по банков път, в брой или пък да оставят сумата за покриване на следваща сметка. Сумите се възстановяват срещу документ за самоличност само на титуляра на партидата или на лице, представило пълномощно за конкретния случай.. Няма краен срок за получаване на сумите. Небитовите клиенти на топлинна енергия могат да възстановяват суми от изравнение по банков път или само на ул. „Ястребец” № 23Б, стая 110, с работно време от 08.30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 16:30 ч. Съгласно новите Общи условия на „Топлофикация София” ЕАД, влезли в сила на 12 март 2014г. през този месец клиентите ще получат едновременно със съобщението за месечната дължима сума за консумирана топлинна енергия за топла вода през м. юли, Кредитни известия за стойността на всички вече издадени фактури за периода 1.05.2013г. – 30.04.2014г. и Съобщение за фактура за потребеното количество топлинна енергия за същия период. На практика кредитните известия анулират вече издадените счетоводни документи за прогнозно начислената топлинна енергия на всеки клиент и се издава фактура, която отразява реалната консумация на базата на изготвената вече изравнителна сметка. Важно е да се знае, че Фактурата за реална консумация през едногодишния изравнителен период трябва да бъде заплатена в срок от 30 дни след обявяването на данните в Интернет страницата на компанията. След този срок се начислява законово определената лихва при просрочие - ОЛП+10 пункта. Напомняме на клиентите, че след влизането в сила на новите Общи условия компанията спря да начислява лихви при просрочие на месечните прогнозни сметки, Според данните от Изчислителния център на „Топлофикация София” 49.90% от изравнителните сметки на клиентите са за доплащане. 50.10 % от клиентите имат суми за връщане. Все още не са отчетени уредите на около 2,5 % от потребителите, които не са осигурили достъп на топлинните счетоводители и на основание Наредбата за топлоснабдяването и Методиката за дялово разпределение имат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. Тези клиенти могат да поискат от своя топлинен счетоводител допълнителна дата за отчет на уредите и преразглеждане на изравнителните сметки до началото на октомври. В резултат от допълнителния отчет сметките на останалите клиенти в цялата сграда ще претърпят корекции. Данните за изравнителните сметки на около 7% от клиентите все още не са внесени в информационните масиви на компанията, защото не е изтекъл срока за рекламация. Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране или открита разплащателна сметка, Най-сериозно ще е доплащането при клиентите, които през отоплителния сезон са заявили нулево или минимално потребление, въпреки че са запазили обичайната си консумация. Така по време на отоплителния сезон те са заплащали минимални месечни сметки и сега с изравнителната си сметка всъщност ще трябва да заплатят реално консумирана през периода топлинна енергия. Съответно техните съседи ще имат по-големи суми за възстановяване.