Съобщение 25.07.2014г.

2014-07-25

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с реконструкцията на бул. „Сливница” и площад „Лъвов мост” се налага извършването на аварийна подмяна на главен топлопровод, поради което е спряна топлата вода в района на бул. „Мария Луиза”, бул.”Сливница”, ул. „Г.С.Раковски”, ул.”Московска”, ул.”Славянска”, ул. „Дякон Игнатий”, бул. „Дондуков”, пл. „Независимост”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Г. Вашингтон”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.