Съобщение 15.07.2014 г.

2014-07-15

13 265 клиенти на Топлофикация София ще получат през юли годишните си изравнителни сметки

            13 265 клиенти на „Топлофикация София” от общо над 430 000 абонати вече могат да си възстановяват или да доплатят сумите от изравнителните си сметки за периода 01.05.2013- 30.04.2014г. Списъкът с абонатните номера, които ще получат през този месец изравнителната си сметка е публикуван в корпоративния сайт www.toplo.bg в раздел Проверка на сметка . За тези клиенти едномесечния срок за рекламации е изтекъл и сметките им са предоставени в базата данни на компанията. Данните от изравнителните сметки на останалите клиенти ще бъдат предоставени в информационните масиви на компанията през м. август, когато изтече срокът за рекламации към топлинните счетоводители.

Според данни от Изчислителния център на „Топлофикация София” 52% от клиентите, които ще получат изравнителните си сметки през този месец, ще доплащат за потребената топлинна енергия през последните 12 месеци, а 48% имат суми за връщане.

Клиентите, които имат да получават суми за връщане от изравнение и нямат просрочени задължения, могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. Сумите се възстановяват срещу документ за самоличност само на титуляра на партидата или на лице, представило нотариално заверено пълномощно за получаване на суми. Няма краен срок за получаване на сумите.

С оглед подобряване на обслужването са осигурени достатъчно касиери и информатори. Клиентите могат да получат сумите за връщане във всички каси на компанията, посочени в приложената таблица. Небитовите клиенти на топлинна енергия възстановяват суми само в клиентския център на ул. „Ястребец” № 23Б, с работно време от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране, чрез открита разплащателна сметка в банка. Съгласно утвърдените от ДКЕВР нови Общи условия на „Топлофикация София” ЕАД, които са в сила от 12 март 2014г., клиентите ще получат отделна фактура за изравнителния период 01.04.2013- 30.04.2014г., както и дебитно / кредитно известие.

Клиентите, които все още не са успели да осигурят достъп до жилищата си, могат да заявят при обслужващия ги топлинен счетоводител допълнително дата и час за извънреден отчет, за да не се налага преработване на изравнителните сметки в цялата сграда през следващите няколко месеца до 5 октомври, когато съгласно нормативните разпоредби изтича окончателно срокът за рекламации.

/*Приложение – таблица с адресите на центровете и касите, в които клиентите могат да получат сумите от изравнителните сметки./

Адреси и работно време на касите и центровете за обслужване на клиенти

 

Адрес

Работно време

ж.к „Борово”

ул. „Ястребец” № 23Б – Информационен център

8:30ч. – 18:30ч.

Районна каса

бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56

7:00ч. – 19:00ч.

Районна каса

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

7:00ч. – 19:00ч.

Районна каса

ж.к „Младост-3”, бл. 310

7:00ч. – 19:00ч.

Административна сграда на ТР „София”-  ул. „202” № 6

8:30ч. –.16.30ч.

 

Административна сграда на ТР „Люлин” - ул. „Владимир Зографов” № 90

8:30ч. –.16.30ч.

 

бул. „Цариградско шосе” № 28Б

7:00ч. – 18:30ч.

ж.к „Люлин”, 10 микрорайон, трафопоста  до бл. 101

 11.30 ч. –18.30ч.

 

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД