Съобщение 03.07.2014 г.

2014-07-03

 За 3 години плащащите в срок сметките си към „Топлофикация София“  са се увеличили от 48 на близо 70%

Само за три години клиентите на Топлофикация София, заплащащи сметките си за парно и топла вода в срок са се увеличили от 48% към края на 2010 г. до 69,6% към края на 2013 година.  Така делът на ползвателите без задължения нараства с 21,6%, сочат данните на Изчислителния център на компанията. Увеличаването на коректните клиенти и събираемостта на просрочените задължения беше и един от основните приоритети на ръководството на компанията през последните три години, откакто Топлофикация София е общинска компания. Подобрената комуникация с клиентите, въведените бонусни кампании за лоялните абонати и прилагането на специална Методика за събиране на задълженията, която включва индивидуален подход към всеки потребител, допуснал просрочие, са сред основните причини за увеличаване на събираемостта. Така данните показват, че само през 2013 г. абонатите на компанията, които си плащат сметките в законовия срок са 69,6%.  С днешна дата лоялните клиенти, които нямат нито една просрочена сметка или имат до 6 неплатени фактури са 74% от абонатите на Топлофикация София.

 „Когато поехме компанията в края на 2010 г., клиенти без просрочния на сметките бяха едва 48%. Направихме всичко необходимо, за да подобрим комуникацията с тях, предложихме стимулиращи програми, подобрихме и модернизирахме обслужването в касите и информационните центрове. Активизирахме диалога с тези клиенти, които изпитват сериозни затруднения да плащат сметките си и така бяха натрупали значителни просрочени суми. За тях разработихме облекчени схеми за разплащане на стари задължения чрез разсрочване и т.н. Всички тези мерки, които не са били предприети преди, доведоха до увеличаване на броя на плащащите в срок до близо 70% и в края на краищата постигане на равнопоставеност между клиентите, защото не е редно едни да плащат, а други не. . Твърдя, че това са нива, които не са били достигани през последните 10-15 години.“ заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД по време на семинар за представяне на успешните практики в общинското дружество и изпълнението на програмата за финансово оздравяване и технологична модернизация на компанията за периода 2011-2013 г.

Събирането на вземания по съдебен ред е последната мярка в политиката на компанията, към която екипите в Топлофикация пристъпват едва, когато са изчерпани всички други възможности за . През изминалия тригодишен период са сключени близо 11 000 споразумения с нередовни клиенти за разсрочване на натрупаните задължения за над 25 млн. лв. През май 2013 г. към новооткрития колцентър беше създаден отдел „Телефонен център“ с обособено звено за извънсъдебно събиране, като досега  експертите са събрали близо 25 млн.лв. просрочени сметки само на база добра комуникация и предлагане на ефективни модели за погасяване на клиентите

„ Съдебната процедура е последната мярка, към която прибягваме в нашите отношения с клиентите и то сам в краен случай, когато всички други форми и начини за издължаване на просрочените задължения не са дали резултат.  За некоректните клиенти това е най-лошият вариант, защото трябва освен стари задължения да изплащат и съдебни разходи и затова търсим всички възможни начини да се споразумеем. Напоследък много активно използваме възможностите на Центъра по медиация към Софийски районен съд, където опитваме да решим извънсъдебно възникналите спорове между нас и клиентите.“, сподели опита си изпълнителния директор на столичната Топлофикация Стоян Цветанов.

Въпреки това в рамките на периода 2011-2013 г. са заведени около 44 000 съдебни дела, а събраната сума е близо 63 млн.лв. От началото на 2014 г. до днес са събрани по съдебен път е над  10 млн. лв.

И през тази година Топлофикация София ще продължи да работи в посока подобряване обслужването на клиентите си и технологичното модернизиране на инфраструктурата, като основен начин за намаляване на авариите и осигуряване безпроблемното топлоподаване за близо 1,5 млн. столичани. През 2014 г. ще бъдат инвестирани близо 61 млн. лв. - безвъзмездна финансова помощ от Международен фонд „Козлодуй“ и собствени средства на компанията в две нови когенериращи инсталации, модернизация на други 4 съоръжения и подмяна над 37 км от топлопреносната мрежа.

            „Именно инвестициите в модернизация  водят до повишаване на енергийната ефективност на компанията, понижават технологичните загуби и авариите. Не на последно място ще намалят зависимостта на „Топлофикация София" от доставките на природен газ, което пък ще позволи задържане на цената на топлинната  енергия в бъдеще", каза още Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София".
 

 

Пресцентър „Топлофикация София“ ЕАД