Съобщение-02.09.2009г.

2009-09-02

„Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти от кв. „Лозенец”, че поради извършването на планова реконструкция на топлопреносната мрежа, ще бъде спряна топлата вода за времето от 03 септември 2009г.  до 05 септември 2009г.
Напомняме на клиентите от ж.к „Изток”  - между бул. „Цариградско шосе”,  ул. „Самоков” и ул.”Незабравка”, че поради извършването на планова реконструкция на топлопреносната мрежа, ще бъде спряна топлата вода за времето от 03 септември 2009 г. до 23 септември 2009г.
Спирането беше обявено своевременно чрез информация на Интернет страницата на дружеството и в медиите на 14 август 2009г.

“Топлофикация София”ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за неудобствата, които ще им бъдат създадени.


Пресслужба  „Топлофикация София”ЕАД