Съобщение 24.06.2014 г.

2014-06-24

Уважаеми клиенти,

Във връзка с временните ограничения в Корпоративна търговска банка,  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД  Ви предоставя банкови сметки в други банки

ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

IBAN: BG15BPBI 7942 1088 4470 01

BIC: BPBI BGSF

 

ЗА НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMB BGSF

 

ЗА СЪДЕБНИ ПЛАЩАНИЯ:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

IBAN: BG67CECB 9790 1041 4064 00

BIC: CECB BGSF

 

 

* Горепосочените банкови сметки са временни.