Съобщение 02.06.2014г.

2014-06-02

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че поради извършване на планов годишен ремонт от 16 юни 2014г. до 23 юни 2014г. включително ще бъде спряно топлоподаването в следните сгради, обслужвани от топлорайон „София Изток”: ул.”Д.Пешев” №3, ул. „Патриарх Герман” №5 /жандармерийско подразделение/, сградите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, АРБ на МВР на Гара Искър, СОБТ и парк- музей „Врана”.
Повече информация клиентите могат получат на единния информационен телефон на „Топлофикация София” ЕАД – 0 700 11 111.
„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.