Съобщение 29.05.2014 г.

2014-05-29

С новата Наредба за топлоснабдяване от 1 юни ще се осигури предвидимост на разходите за парно и топла вода

Отпадат прогнозните дялове, нулева консумация ще се заявява само ако жилището не е обитаемо поне 3 месеца

Сметките за топла вода за май ще бъдат изготвени по старата Наредба

             Новата Наредба за топлоснабдяване, с която радикално се променя начина за формиране на сметките за отопление и топла вода, влиза в сила от 1 юни 2014 г. Нормативният документ дава възможност на всеки клиент на топлофикационните дружества да предвиди месечните си разходи за отопление и топла вода и позволява на потребителите в рамките на етажната собственост да изберат начина за определяне на сградната инсталация. Отпадат прогнозните дялове за формиране на сметките за отопление и топла вода. Също така се ограничава и възможността за некоректно заявяване на нулево потребление на топлоенергия, което се отразяваше върху сметките на съседите и допълнително позволява превенция срещу кражбите на парно.

Предвид новите разпоредби „Топлофикация София” ЕАД съветва клиентите си в сградите - етажна собственост да организират общи събрания, за да разгледат подробно начините за определяне на разходите за сградна инсталация и да изберат най-подходящата за тях възможност. Новата наредба предвижда 4 алтернативни начина за това - по фиксиран процент сградна инсталация, предложен от фирмата за дялово разпределение, каквато практика съществуваше преди 2007 г. или по досегашната формула за измерване на базата на действително инсталираната мощност за отопление в сградата. Другите две възможности са свързани с наемане на правоспособно лице с  разрешително за проектиране на вътрешни отоплителни инсталации, за да изчисли или да извърши измерване на количеството енергия, изразходвано в сградната инсталация. Тези два варианта са за сметка на етажната собственост. Топлинните счетоводители също могат да се ангажират с тази дейност, като заплащането при тях е според ценоразписите на съответната фирма. Клиентите трябва да уведомят „Топлофикация София” или своя топлинен счетоводител за избрания начин за определяне на разхода за сградна инсталация в срок до началото на новия отоплителен сезон през октомври 2014 г. Ако Топлофикация или топлинния счетоводител не бъдат изрично уведомени за новия избор на етажната собственост, то досегашният начин за определяне на сградната инсталация се запазва. Клиентите могат да потърсят допълнителна информация и консултация както от кол центъра, и техническите служби на столичната Топлофикация, така и от топлинния си счетоводител.

            Новата Наредба за топлоснабдяване премахва прогнозните дялове. Припомняме, че това беше едно от основните искания на неправителствените и граждански организации, участвали в работната група, създадена в Столична община от кмета на София Йорданка Фандъкова през февруари 2013 г. за промяна на нормативната уредба в енергетиката.

 

            От 1 юни 2014 г. се въвежда нов начин за определяне на месечните задължения за отопление и за топла вода, като те ще се изчисляват на базата на реално отчетеното индивидуално потребление в изравнителната сметка за всеки апартамент.

            Според утвърдената методика сумата за топла вода ще се смята като последната годишна изравнителна сметка се разделя на 12.

Пример: Ако изравнителната сметка за отоплителния сезон 2013-2014 г. показва консумация от 48 куб.м. топла вода, които се равняват на 3600 кВтч топлинна енергия на стойност 390 лв. то за да разберете колко ще плащате  всеки месец от новия изравнителен период според новата Наредба, трябва да разделите количеството топлинна енергия на 12 и полученото число да умножите по действащата цена на топлинната енергия. Така в следващите 12 месеца вие ще плащате за 300 кВтч месечно на стойност 28  лв. по сега действащите цени.

За информация на клиентите - сметките за топла вода за май ще бъдат изготвени по старата Наредба за топлоснабдяване. Според изискванията на новата наредба, която влиза в сила след 3 дни ще бъдат изчислени сметките за юни, които абонатите ще получат в средата на юли 2014 г.

            С новата Наредба се въвежда радикална промяна и в начина на формиране на месечната сметка за отопление.  Според новата методика общата енергия за отопление от последната изравнителна сметка се разделя на броя на дните с отопление (през отоплителен период 2013-2014 г. това са 161 дни). Така се получава среднодневния разход за топлинна енергия, който умножаваме с броя на дните с отопление за съответния месец от текущия сезон. Получената стойност се коригира с коефициент, отчитащ климатичния фактор и характера на потребление на сградата. Така сметките ще зависят от индивидуалното потребление и се избягват пикови стойности за отопление през най-студените зимни месеци. Разходите както за отопление, така и за подгряване на топлата вода стават предвидими за една година напред, а промяната в индивидуалното потребление няма да се отразява върху сметките на съседите.

Пример: Ако изравнителната сметка за отоплителния сезон 2013-2014 г. в двустайно жилище показва консумация от 3000 кВтч топлинна енергия за отопление, то разделено на 161 дни това прави 19 кВтч на ден. Според методиката на новата наредба умножаваме това количество с дните с отопление в съответния месец и коригираме с коефициент, отчитащ климатичния фактор и характера на потребление на сградата. Сметката прави месечни суми в интервал от 28 до 55 лв. за месец с отопление.

            Новата Наредба за топлоснабдяване предвижда редица други облекчения за клиентите, както и възможности за превенция срещу нерегламентираното ползване на топлинна енергия. Нулево потребление вече ще може да се заявява само ако жилището няма да е обитаемо минимум 3 месеца и това ще трябва да се доказва с подписите на домоуправителя и двама съседи. Освен това по желание на собствениците фирмата за дялово разпределение може да пломбира с холограмен стикер всеки радиатор в сградата като превенция срещу въздействия и неправомерното ползване на топлинна енергия.

            Новата наредба предвижда също така във всички жилища да има узаконени водомери за топла вода. Ако в отделни апартаменти няма монтиран индивидуален водомер за топла вода, то върху техните сметки ще бъде начислявана разликата между количеството вода, отчетено от общия водомер в сградата и сбора от показанията на индивидуалните водомери. Така неизрядните абонати ще плащат повече.           Всички тези мерки, предвидени в новата Наредба имат за цел да гарантират на клиентите пълна прозрачност при изчисляване на сметките за отопление и топла вода и защита от изкривявания в следствие на нерегламентирано ползване на енергия.

             „Топлофикация София” ЕАД стартира от днес информационна кампания за разясняване на новата Наредба за топлоснабдяване.  На разположение на клиентите са експерти, които могат да предоставят точна и подробна информация по поставените им въпроси. Допълнително в центровете за обслужване на клиенти, в касите на дружеството и в тези на партньорите, ще бъдат предоставени разяснителни материали. През следващите месеци всеки клиент на компанията  ще получи персонално в плика със сметката си писмо, съдържащо разяснения на най-важните позиции от новата Наредба.