Съобщение 15.05.2014 г.

2014-05-15

35% топлинна енергия по-малко са потребили столичани през април 2014 г. спрямо предходния месец

Сметките са на разположение на клиентите от днес в сайта на компанията

Данните на Изчислителния център на столичната Топлофикация показват, че през април 2014 г. клиентите на компанията са консумирали 211 453 МВтч топлинна енергия или с 35 % по-малко в сравнение с предходния месец. Според предоставените сведения от Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ) към БАН средноденонощната температура за дните с отопление през април 2014 г. е била +10,2 °C с частично застудяване в определени дни. Това е и причината отоплителен сезон 2013-2014 г. да продължи с 1 седмица повече в сравнение с предходния сезон. Припомняме ви, че от края на март софийската Топлофикация разреши индивидуално предсрочно спиране на отоплението в сградите след решение на Общото събрание на етажната собственост. От тази възможност се възползваха 195 от общо 13 480 жилищни сгради в столицата и около 250 училища, детски градини, държавни, административни сгради и офис центрове.

            Според изискванията на новите Общи условия на „Топлофикация София” ЕАД,  в присъствието на нотариус днес бяха публикувани на Интернет страницата на компанията априлските сметки за отопление и топла вода на клиентите. От 15 май започва да тече 30-дневният срок, в който столичани могат да заплащат дължимите суми в касите на компанията и на партньорите, както и по банков път и чрез интернет. Клиентите, които нямат просрочени задължения и заплатят априлската си сметка до 30 май, ще получат 3% търговска отстъпка.

            „Топлофикация София” ЕАД напомня на клиентите си, че във връзка с кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за отопление, която тече в момента, трябва да осигурят достъп до всички жилища, включително в апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища. Припомняме, че в резултат на изравнителната сметка всеки клиент, който е потребявал по-малко топлинна енергия от определения  му прогнозен дял, но е платил повече, ще получи парите си обратно. Клиентите, при които след отчета на уредите се установи, че са консумирали повече енергия от прогнозния си дял, но са заплатили по-малко, сега ще трябва да доплатят съответните суми. През този сезон на базата на реална консумация чрез дистанционен отчет или самоотчет са формирани сметките на клиентите в 2700 сгради в столицата.