Съобщение 22.04.2014г.

2014-04-22

„Топлофикация София” ЕАД започва спиране на отоплението от днес

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че според прогнозата, предоставена от НИМХ към БАН се очаква трайно затопляне на времето. Така през настоящата седмица ще бъдат изпълнени предвидените от Наредбата за топлоснабдяване условия, при които може да се обяви приключването на отоплителен сезон 2013-2014г. В съответствие с Общите условия на “Топлофикация София”ЕАД от днес, 22 април 2014 г., поетапно започва общото спиране на отоплението в столицата. При желание от страна на клиентите, отоплението в отделни сгради може да остане включено. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявление в обслужващия топлорайон.