Съобщение 15.04.2014г.

2014-04-15

93% от мартенските сметки за парно са до 150 лв.
„Топлофикация София” има готовност да започне поетапно спиране на отоплението  след великденските празници

Само 195 жилищни сгради са поискали предсрочно спиране на парното

През март 2014 г. клиентите на „Топлофикация София” са консумирали 323 541 МВтч топлинна енергия или с 11% по-малко в сравнение с предходния февруари. Данните показват,  че абонатите на компанията са потребили и с 20% по-малко топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2013 г. като причината е по-топлото време през този март. Според данни за температурите, предоставени на Топлофикация от Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ) към БАН средноденонощната температура през март 2014 г. е била +8,3 °C. През февруари 2014 г., както и през март 2013 г., средноденонощната температура е била +5,4 °C.

Среднодневни температури за месец март- 2014-та - виж тук


Данните на Изчислителния център на „Топлофикация София” показват, че мартенските сметки за парно и топла вода на 93% от домакинствата в столицата са до 150 лв. През предходния месец фактури в този порядък са имали 88% от клиентите.

Според изискванията на новите Общи условия на „Топлофикация София” ЕАД, в
присъствието на нотариус днес бяха публикувани на Интернет страницата на компанията мартенските сметки за отопление и топла вода на клиентите. От 15 април започва да тече 30-дневният срок, в който потребителите могат да заплащат дължимите суми в касите на дружеството и на партньорите, както и по банков път и чрез интернет. Клиентите, които нямат просрочени задължения и заплатят мартенската си сметка до 30 април, ще получат 3% търговска отстъпка.

Припомняме, че всяка сметка е индивидуална и зависи от много и различни фактори- промени в прогнозните дялове или потреблението в рамките на етажната собственост, или реализирани мерки за енергийна ефективност. Окончателните си индивидуални сметки столичани ще получат след края на отоплителния сезон, когато уредите в жилищата им бъдат отчетени и бъдат изготвени изравнителни сметки. Консумиралите по-малко енергия от определения им прогнозен дял и платили повече ще си получат парите обратно. Клиентите с по-голямо реализирано потребление от прогнозния им дял и заплатили по-малко ще имат
да доплащат. През този сезон на базата на реална консумация чрез дистанционен отчет или самоотчет се формират сметките на клиентите в 2700 сгради в столицата.

Топлофикация София” има готовност да пристъпи към поетапно спиране на отоплението в столицата след Великденските празници, но при наличието нормативно определените условия. Това може да се случи само при наличие на три последователни
дни със средноденонощна температура по-висока от +12°C и прогноза за трайно затопляне.
Според законовите разпоредби, компанията е задължена да предоставя на клиентите си топлинна енергия за отопление в периода 1 октомври – 30 април.

Топлофикация София” дава възможност за предсрочно спиране на парното при изразено желание от страна на потребителите. Към днешна дата от тази възможност са се възползвали само 419 сгради, клиенти на компанията Това са основно офиси и
административни сгради, училища, болници. Едва 195 от общо 13 480 жилищни сгради са поискали предсрочно спиране на отоплението с решение на Общото събрание на етажната собственост.

Индивидуалното спиране на отоплението в сградите става с решение от общо събрание на етажната собственост, на основание на което да бъде подадена заявка в обслужващия топлорайон. Заявките ще се изпълняват в рамките на един работен ден. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на
отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост. За улеснение на клиентите са разработени образци на необходимите документи – протокол от общо събрание на етажната собственост и приложение – списък на присъствалите на събранието собственици/пълномощници. На основание на тези документи
и на заявление от страна на етажната собственост, отоплението в съответната сграда-етажна собственост ще бъде спряно преди официалния край на отоплителния сезон. Образците на документите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на “Топлофикация София”ЕАД - www.toplo.bg, рубрика Документи, раздел Вътрешни документи.