Съобщение 10.04.2014г.

2014-04-10

„Топлофикация София" ЕАД  планира да изгради две нови когенериращи инсталации, да модернизира други четири и да подмени над  37 км тръби
Коректните клиенти могат да спечелят 4,5% по-ниски сметки на комулативна месечна база, е записано в бизнес плана на компанията за 2014 г.

„Топлофикация София" ЕАД  планира да изгради две нови когенериращи инсталации, да модернизира други 4 съоръжения и да подмени над 37 км от топлопреносната мрежа. Това е записано в бизнес плана на компанията за 2014 г. Общата стойност  на инвестиционната програма на „Топлофикация София" е в размер на близо 61 млн. лв. - безвъзмездна финансова помощ от Международен фонд Козлодуй и собствени средства на компанията.
            „Бизнес планът на „Топлофикация София" ЕАД за 2014 г. е изготвен на базата на трите основни приоритета, по които работим от 2011 г. насам. Освен финансовото стабилизиране и оздравяване на дружеството през последните  две години основният ни фокус е технологично модернизиране на инфраструктурата. Така ще бъде и тази година – ще довършим работата по започнати вече проекти като двете нови турбини в ТЕЦ "София", ще започнем изграждането на две нови когенерации в малките централи  в кв. „Овча Купел" и кв. „Хаджи Димитър". Ще модернизираме други четири съоръжения, като две от тях  са в ТЕЦ "София Изток". Планирали сме да подменим и  над  37 км. амортизирани участъци от остарялата топлопреносна мрежа. Именно инвестициите в модернизация  водят до повишаване на енергийната ефективност на компанията, понижават технологичните загуби и авариите. Не на последно място ще намалят зависимостта на „Топлофикация София" от доставките на природен газ, което пък ще позволи задържане на цената на толинната  енергия в бъдеще", каза Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София".
            След реализацията на обектите от Инвестиционната програма за 2014 г., положителният ефект от внедрените разработки (турбогенератори ТГ 9, ТГ 8А и реконструкция на ТПМ през  2015 г. ще възлиза на 18,5 млн. лв., като  същевременно ще бъдат спестени емисии в размер на 36 900 т. CO2, за които следва да бъдат заплатени над 550 000 лв.
Бизнес планът на „Топлофикация София" за 2014 г. е разработен на базата на прогнозни данни за приходите от електрическа и топлинна енергия, съгласно утвърдените от ДКЕВР цени за регулаторен период 2013-2014г. Прогнозните разходи за природен газ са изчислени  при цена на синьото гориво от 630,00 лв./хнм3, като се има предвид че близо 80% от цената на топлинната енергия е именно стойността на природния газ. През 2014 г. компанията очаква приходи в размер на 567 млн. лв., разходите са плинирани да достигнат до 619  млн. лв., като те са основно за производство на топлинната и електрическа енергия – над 614 млн. лв. Прогнозният финансов резултат за 2014 г. е загуба в размер на около 52 млн. лв. Една от съществените причини за този отрицателен финансов резултат са ниските  цени на електрическа и топлинна енергия, определени от ДКЕВР при запазване на висока цена на природния газ.  Друг фактор е и невъзможността за осъществяване на оптимална схема на работа през летните месеци, заради реализиране на ремонтно-инвестиционната програма  на компанията. Отношение към отрицателния финанов резултат имат и заложените в бизнес плана промени в акциза за природния газ от 2014 г., който беше въведен с промените в Закона за акцизите и данъчните складове.
През следващата година Топлофикация планира да предостави на своите клиенти близо 4,1 млн. МВтч топлинна енергия, което е средно намаление с около 0,1% на консумацията на парно и топла вода за последните пет години. Независимо  от трайната тенденция за ръст на новите клиенти на компанията – 2629 абонати през 2013 г. ,спадът на потреблението се дължи на оптимизация и енергоспестяващи мерки, предприети от  потребителите
"Подобряване  обслужването на клиентите е една от най-важните ни задачи през следващата година. От средата на декември коректните ни клиенти получават  3% търговска отстъпка. Около 3000 души вече се възползваха от  50% намаление  от една месечна сметка, тъй като станаха част от програмата ни "Разсрочена лоялност" и избраха да плащат отоплението и топлата си вода на 12 равни месечни вноски и една изравнителна фактура. Останалите над 20 000 клиенти, които плащат от години по този начин  ще получат своя 50% бонус от последната си сметка. Тези програми продължават и през 2014 г. и са насочени към близо 75% от клиентите ни, които са лоялни към Топлофикация. Именно коректните клиенти могат да спечелят по-ниски сметки за отопление и топла вода  с 4,5% на кумулативна месечна база, ако се възползват от всичките ни програми едновременно", каза още Стоян Цветанов.
„Топлофикация София" ще продължи и проактивната политика за повишаване на събираемостта в две посоки – текуща събираемост и по просрочени задължения.