Съобщение 25.03.2014г.

2014-03-25
По повод днешната информация за задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз бихме искали да уточним следното: Топлофикация София изплаща редовно сумите си за потребен природен газ на Булгаргаз. Припомняме, че плащанията към газовия доставчик са в пряка зависимост от издължаването на клиентите на Топлофикация София, тъй като сметките за природен газ се заплащат авансово, а сумите за потребена топлинна енергия клиентите заплащат до два месеца след консумацията. Този факт, многократно сме подчертавали, че е в основата на дисбаланса в паричния поток към Булгаргаз. Въпреки това през 2013 г. са изплатени над 540 млн. лв. на газовия доставчик, а за последните три години изплатената сума надхвърля 1,8 млрд. лв. Освен това за същия период Топлофикация е превела и още 80 млн. лв., наследени стари задължения към газовия доставчик. В момента текущите задължения на Топлофикация София за 2014 г. са в размер на 90 млн. лв., като това представлява консумацията на природен газ от клиентите на компанията за близо един месец. Тази сума се изплаща с ежедневни преводи към Булгаргаз и ще бъде погасена до началото на новия отоплителен сезон. Междувременно НЕК дължи на Топлофикация още близо 90 млн. лв., които трябва да бъдат изплатени директно на Булгаргаз от електрическата компанията по силата на тринстраното споразумение между трите компании от 2010 г. По повод декларираните изявления за предприемане на съдебни действия към Топлофикация София, от ръководството на комапията заявиха, че има готовност да се предприеме реципрочни действия към всички длъжници на компанията на бюджетна издръжка.