Съобщение - 23.03.2014.г.

2014-03-23

Клиентите могат да поискат спиране на отоплението в отделна сграда. Образци на необходимите документи са качени в сайта на компанията/ тук /

Законовите условия за общото спиране на отоплението в столицата все още не са изпълнени. Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия официалният край на отоплителния сезон може да бъде обявен само ако има наличие на три последователни дни със средноденонощна температура над плюс 12 градуса Целзий и дългосрочна прогноза за трайно затопляне. Данните, с които разполага компанията от НИМХ на БАН показват, че нито едно от двете метереологичните изисквания не са изпълнени до този момент.

Експертите на “Топлофикация София” ЕАД са в постоянна връзка с метеоролозите и веднага щом са налице двете законови условия, компанията е готовност да започне общото спиране на отоплението в столицата. Дотогава клиентите не трябва да се притесняват от преразход на топлинна енергия, който ще натовари сметките им, защото абонатните станции разполагат с автоматика, която регулира достъпа на топлоносител в сградата според външната температура и потреблението в жилищата, намалява или изключва напълно отоплението в топлите часове на денонощието. Потребителите могат да регулират температурата в жилищата си и чрез термостатните вентили на радиаторите.
Въпреки това “Топлофикация София” ЕАД дава възможност на своите клиенти да поискат спиране на отоплението в отделна сграда. За целта е необходимо да има решение от общо събрание на етажната собственост, на основание на което да бъде подадена заявка в обслужващия топлорайон. Заявките ще се изпълняват в рамките на един работен ден. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.
За улеснение на клиентите са разработени образци на необходимите документи – протокол от общо събрание на етажната собственост и приложение – списък на присъствалите на събранието собственици/пълномощници. На основание на тези документи и на заявление от страна на етажната собственост, отоплението в съответната сграда-етажна собственост ще бъде спряно преди официалния край на
отоплителния сезон. Образците на документите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на “Топлофикация София”ЕАД - www.toplo.bg, рубрика Документи, раздел Вътрешни документи.