Съобщение 18.03.2014г.

2014-03-18

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти в ж.к.”Дружба” - 1 между бул.”Брюксел”, ул.„Искърско шосе”, бул.”Кръстю Пастухов” и бул.”Проф. Цветан Лазаров”, че във връзка с изграждането на I метро диаметър до Аерогара София ще бъдат засегнати топлофикационни съоръжения и по тази причина се налага да бъде спряно  топлоподаването в посочения участък от 00,00ч на 03.04.2014 г. до 10,00ч на 05.04.2014 г.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.