Февруарски сметки - 15.03.2014 г.

2014-03-15

Близо 350 000 домакинства в столицата ще получат сметки за парно и топла вода до 150 лв. за месец февруари, сочат данните на Изчислителния център на “Топлофикация София”. Това  са 88% от битовите клиенти на топлофикационното дружество. Статистиката показва, че те са потребили 363 656 МВтч топлинна енергия през февруари или с 25,66% по-малко спрямо януари 2014 г. Основната причина за пониженото потребление е значително по-високата средноденонощна температура от +5,4 °C, измерена през миналия месец от НИМХ на БАН. За януари 2014г. средноденонощната температура е била съответно +1,1°C. Като добавим и факта, че февруари е с три дни по-кратък от предишния месец комулативното понижение на сметките през февруари е средно с около 26% спрямо януари. От този месец, според изискванията на новите Общи условия, Топлофикация София започва да обявява официално на интернет страницата си публикуването на месечните дължими суми на клиентите си и да удостоверява това в присъствието на нотариус. Февруарските сметки са вече достъпни на www.toplo.bg и от днес започва да тече и 30-дневният срок, в който клиентите
на компанията могат да заплащат дължимите суми за отопление и топла вода в касите на компанията и нейните партньори, както и по банков път и интернет.
Експертите на Топлофикация продължават да извършват проверки на сметките на стойност над 300 лв (под 0.4 % за месец февруари), които според анализите се базират на реално месечно потребление или по-висок прогнозен дял в сравнение с миналия отоплителен сезон. През този сезон на базата на реална консумация чрез дистанционен отчет или самоотчет се формират сметките на клиентите в 2700 сгради в столицата. Припомняме, че всяка сметка е индивидуална и зависи от много и различни фактори - промени в прогнозните дялове или потреблението в рамките на етажната собственост или реализирани мерки за енергийна ефективност.
Окончателните си индивидуални сметки столичани ще получат след края на отоплителния сезон, когато уредите в жилищата им бъдат отчетени и бъдат изготвени изравнителни сметки. Консумиралите по-малко енергия от определения им прогнозен дял и платили повече ще си получат парите обратно. Клиентите с по-голямо реализирано потребление от прогнозния им дял и
платили по-малко ще имат да доплащат.
Напомняме, че ако столичани предвиждат промяна в месечното си потребление или отсъствие от дома за по-дълъг период, могат да заявят промяна на прогнозния дял при топлинния си счетоводител. Също така с решение на етажната собственост могат да изискат да бъде направен междинен отчет на уредите и да се проверят апартаментите със заявени нулеви прогнозни дялове.
Повече информация клиентите могат да получат на единния информационен телефон на “Топлофикация София” - 0 700 11 111.