Нови Общи условия за продажба на топлинна енергия - 12.03.2014г.

2014-03-12
Новите Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр. София влизат в сила от днес. Според нормативните изисквания те са публикувани в два ежедневника още на 10 февруари 2014 г. Клиентите могат да се запознаят с тях и на сайта на компанията - тук, както и във всички обслужващи центрове и каси на столичната Топлофикация. 
 
Според изискванията на чл.5, т.17 от новите Общи условия във всички клиентски центрове на компанията е обявена по подходящ начин цялата необходима потребителска информация като: телефонни номера за информация и подаване на жалби и сигнали във връзка с продажбата на топлинна енергия на клиентите, местонахождение  на клиентските центрове и касите; начините и сроковете за плащане на топлинната енергия; ценоразпис на предоставяните услуги, метод на централно регулиране на топлоподаването и термохидравличен режим на топлопреносната мрежа. 
 
От този месец „Топлофикация София” ЕАД ще обявява официално на интернет страницата си публикуването на месечните дължими суми на всички свои клиенти, като това ще се удостоверява от нотариус. След като месечните дължими суми бъдат обявени в интернет, започва да тече и 30-дневният срок, в който клиентите на компанията могат да заплащат дължимите суми за отопление и топла вода. 
 
На www.toplo.bg в раздел „Документи” вече може да се види и температурния график, чрез който клиентите на компанията могат да следят качеството на топлоснабдяването към сградите. Както и до сега, техническите експерти на компанията ще продължат да следят работата на абонатните станции, да водят отчет за показанията на търговските уреди, да поддържат и актуализират досие за параметрите и настройките на съоръженията и да следят системата за автоматично регулиране на топлоподаването в съответната сграда. 
 
В срок до 30 дни след влизането в сила на Общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД заявление, в което да предложат допълнително индивидуални специални 
условия. Ако предложенията не противоречат на сега действащата законова рамка в топлоснабдяването, не нарушават правата на останалите потребители в топлофицираната сграда - етажна собственост и бъдат приети от продавача –
„Топлофикация София” ЕАД, специалните условия ще бъдат отразени в допълнителни писмени споразумения.