Съобщение 25.02.2014 г.

2014-02-25

Софийски районен съд отхвърли колективния иск на 824 потребители срещу „Топлофикация София” ЕАД

Компанията спечели заведеното от „Федерацията на потребителите в България”  мегадело

            Съдебен иск от „Федерацията на потребителите в България“ (ФПБ) срещу „Топлофикация София” ЕАД  беше отхвърлен от Софийски районен съд и делото беше отсъдено в полза на столичната топлопреносна компания. Искът е колективна претенция на 824 потребители и се отнася за периода октомври 2002 г. – април 2006 г , а делото е заведено от ФПБ на 14 декември 2006 г.

По твърдения на ФПБ в този период столичната Топлофикация е използвала търговски практики, които увреждат колективния интерес на потребителите, като основните  възражения са срещу издаването на фактури за употребена топлинна енергия и изготвянето на изравнителни сметки на базата на прогнозни данни. Федерацията атакува също така изготвянето на сметките на клиентите на база отчетите на монтираните на радиаторите разпределители, които не са индивидуални измервателни уреди. С тези твърдения експертите на ФПБ практически отричат нормативно утвърдената система за дялово разпределение в България и методиката, по която се извършва този процес. Освен това според експертите на Павел Кърлев столичната Топлофикация не е трябвало да начислява консумация на енергия на потребителите, които са прекъснали топлоподаването към имотите си. ФПБ е поискала от съда да се произнесе, че с тези си действия Топлофикация София е нарушила редица национални и европейски закони, включително и Конституцията на Република България.

С решение, постановено на 4 февруари 2014 г. Софийски районен съд отхвърли като неоснователни всички посочени претенции на ФПБ. Според съда търговските практики, които прилага „Топлофикация София” ЕАД  в отношенията с клиентите си са нормативно уредени от Закона за енергетиката, а преди това и в Закона за енергетиката и енергийната ефективност. В този смисъл софийската Топлофикация стриктно спазва законовите изисквания в своята работа, се казва  в решението на СГС по делото и няма никакви основания да бъде санкционирана.

Ще напомним, че през целия процесен период експертите на ФПБ многократно внушаваха на хората, че „Топлофикация София” извършва груби нарушения на законите, не спазва европейски директиви и в тази връзка клиентите бяха призовавани да спрат да плащат сметките си, тъй като съдът ще ги обяви за недействителни. В резултат много хора натрупаха неплатени задължения  и осъзнаха, че са били подведени, когато срещу тях бяха приложени действащите законови разпоредби.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД