Съобщение 19.02.2014г.

2014-02-19

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти , че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к. „Обеля 1".
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.