Съобщение 14.02.2014г.

2014-02-14

76% от столичани ще получат сметки за парно и топла вода до 150 лв. за януари 2014 г.,  според Изчислителния център на “Топлофикация София”. Данните показват, че потребената през януари 2014 г. топлинна енергия е 489 410 МВтч, което е само с 3,3% по-малко от предходния месец. Причина за слабата промяна в потреблението е запазването през декември и януари на средноденонощните температури в границите между 0 и 1 градуса по Целзий, което определя двата зимни месеца като топли за сезона. Според официална информация от НИМХ към БАН, средната температура през януари е 1,1 градуса по Целзий, което е с 0,6 градуса по-високo от средната температура за миналия декември. За сравнение - през януари тази година клиентите на “Топлофикация София” са консумирали 489410 МВтч топлинна енергия, което е със 7% по-малко Януарските сметки за парно и топла вода са достъпни на касите от днес, 14 февруари и могат да се заплащат от потребителите.

По възприетата вече практика експертите на “Топлофикация София” направиха предварителен анализ на сметките на клиентите с месечни фактури над 300 лв. за топлинна енергия. Анализът показва една и съща тенденция - касае се предимно за консумация на топлинна енергия на базата на реални месечни отчети или са в резултат на определен по-висок прогнозен дял за съответния абонат в сравнение с миналия отоплителен сезон. Припомняме, че потреблението на топлинна енергия в 2700 сгради в столицата се отчита ежемесечно - дистанционно или чрез самоотчет, а сметките на клиентите се формират на база реалната им консумацията през месеца.

Столичани трябва да имат предвид, че всяка сметка е индивидуална и зависи от много и различни фактори като промени в потреблението в рамките на етажната собственост или реализирани мерки за енергийна ефективност, както и промяна в индивидуалната консумация.Припомняме, че окончателните индивидуални сметки за топлинна енергия се получават след отчитането на уредите в жилищата на клиентите в края на отоплителния сезон и след изготвянето на изравнителните сметки. Тогава тези, които са консумирали по-малко енергия от определения
им прогнозен дял и са платили повече, ще си получат парите обратно, а клиентите, потребявали повече от определения им прогнозен дял, но платили по-малко, ще имат да доплащат.

“Топлофикация София” съветва своите клиенти да уведомят топлинния си счетоводител, ако им се налага да отсъстват от дома си за по- дълъг период, за да бъде променен своевременно прогнозният дял на консумирана от тях топлинна енергия. Клиентите на Топлофикация София биха могли да поискат с решение на Общото събрание на етажната собственост от обслужващия ги топлинен счетоводител и проверка на заявените нулеви прогнозни дялове в сградата, а така също и извънреден междинен отчет на уредите. По този начин може да бъде извършена корекция на прогнозните дялове в случай на значително разминаване с реалното потребление.

Припомняме, че от началото на отплителния сезон 2013-2014 г. клиентите на “Топлофикация София” могат да получат 4,5% комулативна отстъпка на месечна база в сметките си за отопление и топла вода. Тя е валидна, ако се възползват от всички бонусни програми на компанията - търговската остъпка от 3% за коректните платци и 50% бонус от първата или последната им сметка, ако плащат парното и топлата си вода разсрочено на равни месечни вноски. Освен това от 15 февруари 2014 г. стартира и промоцията в касите на EasyPay.
Според нея в следващите три месеца 300 от клиентите на Топлофикация София, които платят парното си на касите на EasyPay, ще получат „опрощаване”на сметката си и внесените от тях пари ще им бъдат върнати обратно. Късметлиите ще бъдат избрани на томболен принцип.
Разходите по кампанията са изцяло за сметка на EasyPay.

Повече информация за всички програми клиентите могат да получат на единния
информационен телефон на “Топлофикация София” - 0 700 11 111.