ПРЕСИНФОРМАЦИЯ – 24.08.09 г.

2009-08-24

ИЗРАВНИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ НА 98.75% ОТ СГРАДИТЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД СА ВЪВЕДЕНИ В БАЗАТА ДАННИ НА ДРУЖЕСТВОТО.


След получаването на изравнителната сметка от съответната фирма за дялово разпределение, клиентите имат право в рамките на  регламентирания едномесечен срок да направят рекламация, ако това е необходимо. След изтичането на този срок, фирмите за дялово разпределение предоставят сметките на “Топлофикация София”ЕАД.
На специален ред в съобщенията от „Топлофикация София”ЕАД е изведена информацията за клиентите колко трябва да доплатят или каква сума имат за възстановяване и  е отбелязана като доплащане от изравнение  или  връщане от изравнение.
Сумите за доплащане, заедно със сметките за топла вода за м.юли могат да бъдат внесени във всяка каса на дружеството или по безкасов път /по Интернет чрез eBG.bg, по Интернет чрез е-pay, чрез банкомати, електронно банкиране, чрез открита разплащателна сметка в банка/,  за което приканваме нашите клиенти.
Клиентите, които имат да получават суми  за връщане от изравнение и  нямат просрочени задължения могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. От сумата за връщане се приспада дължимото по сметката за съответния месец или за просрочените месеци, а оставащите пари, според желанието на потребителя, може да се получат в брой или да се оставят.
Няма краен срок за получаване на сумите.
Ако клиентите пожелаят да получат парите си в брой, трябва да отидат в Отдела за обслужване на потребителите в съответния топлорайон и да представят документ за самоличност.
В случай, че  не са титуляри на партидата, трябва да носят нотариално заверено пълномощно.
За улеснение на клиентите на “Топлофикация София”ЕАД предоставяме адресите и телефоните за информация на четирите топлорайона, където ще се изплащат сумите за връщане от изравнение. 
Телефони за информация и рекламация на „Топлофикация София”ЕАД –
859 41 63 и  958 24 73
Автоматична телефонна линия Инфосърф за информация и проверка на сметките  958 01 55 /на цената на един градски разговор/

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “СОФИЯ”
Адрес: ул.”202” № 6 /на територията на ТЕЦ “София”/
Телефон за информация – 931 49 49; 
Работно време – от 8 до 15.30 часа 

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “СОФИЯ ИЗТОК”
Адрес: бул.”Цариградско шосе” № 28 Б
Телефон за информация – 970 99 32;
Работно време – от 8 до 16.15 часа

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “ЛЮЛИН”
Адрес: ул.”Владимир Зографов” № 90
Телефон за информация – 934 00 80;
Работно време – от 8.30 часа до 16.00 часа


ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “ЗЕМЛЯНЕ”
Адрес: кв. Борово, ул.”Природа” № 2
Телефон за информация  - 859 01 95
Работно време – от 8.30 часа до 16.00 часа

Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД