Съобщение 30.01.2014г.

2014-01-30

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод е спряно топлоподаването в кв.”Студентски град” между ул. „Акад. Ст. Младенов”, ул. „Проф. Ив. Странски”, бул. „Симеоновско шосе”, ул. „21 век”, ул. „Университетски парк”, ул. „Акад. Б. Стефанов” и ул. „Ат. Манчев” .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
Поради отстраняване на авария на топлопровод днес ж.к.„Ив. Вазов” е възможно са има временни колебания в топлоподаването.
 „Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.