Съобщение 21.01.2014г.

2014-01-21

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е спряно топлоподаването в ж.к. „Младост” - 2 блокове от № 201 до № 216, от № 278 до № 285 и ОДЗ-14.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на
топлоснабдяването. „Топлофикация -София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.