Съобщение 16.01.2014г.

2014-01-16

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авариен ремонт е спряно топлоподаването в ж.к. „Дружба - 1” между ул. “Тирана”,бул. „Кръстю Пастухов”, бул. „Искърско шосе” и бул. „Брюксел” .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация - София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.