Пресинформация – 24.08.09г.

2009-08-24

„Топлофикация София”ЕАД приключи приемането  на заявления за плащане на равни месечни вноски

      През  отоплителен сезон 2009-20010г. над 19 600 столичани ще ползват удобството и предимствата на равните месечни вноски.

      Клиентите на „Топлофикация София”ЕАД проявиха засилен интерес към услугата плащане на равни месечни вноски през новия отоплителен сезон.  Над  1600 клиенти подадоха заявление да ползват услугата от м.септември 2009г. През изминалия отоплителен сезон около 18  000 клиенти на дружеството се възползваха от облекченията, които предлага плащането на равни месечни вноски.

     Какви са предимствата за клиентите на „Топлофикация София” при този начин на заплащане? Преди всичко -  семейният бюджет е равномерно натоварен, отпада опасността от финансови трусове през зимните месеци и 14% лихва за просрочване на сметките. При равномерно разпределената на 12 месеца финансова тежест те могат спокойно да си планират останалите разходи на домакинството. Равната месечна вноска е по-ниска от реалното потребление през зимните месеци, което е своеобразен кредит от страна на „Топлофикация” и се компенсира след приключване на отоплителния сезон.

     Размерът на равната месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство топлинна енергия през предходния едногодишен период се разделя на 12 месеца. Месечното количество енергия се умножава по определената за новия сезон  цена на топлинната енергия.

     Клиентите, които са избрали заплащането на равни вноски, всеки месец получават съобщение за фактурираното количество енергия, което е разпределено за тяхното жилище, но заплащат  сумата, която е договорена като равна месечна вноска. Размерът на тази сума също е отразен в месечното съобщение.

      В предимствата и удобството на равните  месечни вноски отдавна са се убедили  потребителите на различните видове битови услуги в цяла Европа, още повече, че в условията на икономическата криза този начин на плащане е възможност за точно разпределение на семейния бюджет и икономии. 

Пресслужба  „Топлофикация София”ЕАД