Декемврийските сметки - 13.01.2014г.

2014-01-13

Декемврийските сметки за парно в София са средно със 17% по- ниски в сравнение със същия месец на 2012 г.

Според данните на Изчислителния център на “Топлофикация София” през последния месец  на миналата година абонатите на компанията са консумирали 505 806 МВтч или близо 7% по – малко топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2012 г. Една от причините за пониженото потребление е по-високата средноденонощна температура +0,5 °C, през м. декември 2013 г., измерена от НИМХ към БАН, сравнена със същия месец на 2012 г. когато е била - 0,8 °C. По-ниската цена на топлинната енергия сега в сравнение с 2012 г., заедно с намаленото потребление дава комулативно понижение на сметките средно с около 17%.  Според информацията, предоставена от Изчислителния център на „Топлофикация София” за декември 2013 г. 74% от абонатите на компанията ще получат сметки до 150 лв. Експертите на компанията отново направиха предварителен анализ на сметките на онези свои клиенти, чийто фактури за топлинна енергия са над 300 лв. и проверката потвърди, че както и при изчисляването на ноемврийските сметки в повечето от случаите те са изготвени на базата на реални месечни отчети в сравнително големи жилища или са резултат на определен по-висок прогнозен дял в сравнение с миналия отоплителен сезон.

Припомняме на нашите клиенти, че с решение на Общото събрание на етажната собственост биха могли да поискат от обслужващия ги топлинен счетоводител проверка на заявените нулеви прогнозни дялове в сградата, както и междинен отчет на уредите, за да може да се извърши корекция на прогнозните дялове в случай на значително разминаване с реалното потребление. „Топлофикация София” има готовност също така да окаже съдействие на онези сгради, които вземат решение и заявят обследване с термовизионна камера. Клиентите могат да се информират за условията на единния телефон за обслужване 0 700 11 111.

Декемврийските си сметки за отопление и топла вода столичани могат да заплащат от днес в касите на Топлофикация София. Във фактурите е индексирана 3% отстъпка от сметката на всеки коректен клиент, който няма просрочени задължения за потребена топлинна енергия и е заплатил последната си сметка в предвидения срок, до 30-то число на месеца.
Клиентите на компанията трябва да имат предвид, че всяка сметка е индивидуална и зависи от много и различни фактори като промени в потреблението в рамките на етажната собственост или реализирани мерки за енергийна ефективност, както и промяна в индивидуалното потребление. Припомняме, че окончателните индивидуални сметки за топлинна енергия се получават след отчитането на уредите в жилищата на клиентите в края на отоплителния сезон и след изготвянето на изравнителните сметки. Тогава тези, които са консумирали по-малко енергия от определения им прогнозен дял и са платили повече, ще си получат парите обратно, а клиентите, потребявали повече от определения им прогнозен дял, но платили по-малко, ще имат да доплащат.