Съобщение 20.12.2013г.

2013-12-20

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално  топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.

По време на всички почивни и празнични дни ще се осъществява 24-часово

дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са:

 951 51 96 и 951 52 58.


Допълнително на 24 декември 2013г. от 09.00 до 15.00 в топлорайоните ще има дежурен екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми в топлоснабдяването. За връзка с екипите клиентите могат да ползват единния телефон за обслужване 0 700 11 111.

Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София” ЕАД весели коледни и новогодишни празници! Нека бъде успешна настъпващата 2014 година!