Съобщение 15.12.2013г.

2013-12-15

82,5% от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД ще получат сметка за топлинна енергия за месец ноември 2013 г. на стойност до 100 лева, показват данните на Изчислителния център на „Топлофикация София“ ЕАД. Около 13% от столичаните ще получат сметка от 100 до 150 лева, а по-високи суми ще заплатят едва 4,5% от клиентите.
През месец ноември 2013 г. средномесечна температура според НИМХ към БАН е била +5,29 оС, докато през ноември 2012 г. е била +6,82 оС. Въпреки малко по-ниската температура през м. ноември 2013г., клиентите на столичната Топлофикация са потребили 279 644 МВтч. или с 5% по-малко топлинна енергия в сравнение със същия месец на миналата година. В същото време с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 1 август тази година цената на топлинната енергия е намалена с 11% в сравнение с ноември 2012 г. В резултат на това сметките за отопление през този м. ноември са средно с около 15% по-ниски спрямо същия период на 2012 г.
Клиентите на компанията трябва да имат предвид, че всяка сметка е индивидуална и зависи от много и различни фактори. Сметките за отопление и топла вода за ноември 2013 г. са изготвени според прогнозните дялове, определени от топлинните счетоводители на базата на реалната консумация, посочена в изравнителните сметки от последния отчетен период 01.05.2012 г. – 30.04.2013 г. Припомняме, че окончателните индивидуални сметки за топлинна енергия ще бъдат ясни след отчитането на уредите в жилищата на клиентите след края на този отоплителен сезон и изготвянето на изравнителните сметки. Тогава тези, които са  консумирали по-малко енергия от определения им прогнозен дял и са платили повече, ще си получат парите обратно, а клиентите, потребявали повече от определения им прогнозен дял, ще имат да доплащат. Експертите на компанията направиха превантивен анализ на сметките на онези клиенти, чийто ноемврийски фактури за отопление са над 300 лв. Проверката установи, че тези сметки в повечето от случаите са изготвени на базата на реални месечни отчети в сравнително големи жилища или са резултат на определен по-висок прогнозен дял в сравнение с миналия отоплителен сезон.
Клиентите на Топлофикация София ще могат да заплащат сметките за топла вода и отопление за месец ноември от 16 декември (понеделник). Компанията вече индексира 3% отстъпка от сметката на всеки лоялен клиент, който няма просрочени месечни задължения за потребена топлинна енергия и е заплатил последната си сметка в предвидения срок, до 30-то число на месеца. Информация за това може да се види на отделен ред в месечната фактура.
В момента около 23 000 клиента на компанията се възползват от възможността да плащат консумираната топлоенергия на 12 равни месечни вноски и една изравнителна. По този начин те имат възможност да се включат в програмата „Разсрочена лоялност“, според която новите клиенти на програмата получават 50% отстъпка от първата си равна месечна вноска, а лоялните клиенти, които от години са избрали този начин на плащане,  ще получат 50% по-ниска последна сметка. Програмата „Разсрочена лоялност“ вече е отворена през цялата година и клиентите могат да изберат плащане на равни месечни вноски по всяко време, а не само в летните месеци. Тези и останалите програми за лоялност на Топлофикация София имат за цел да поощрят коректните клиенти на компанията, които към момента са 74% от всички абонати.
Клиентите, които желаят да проверят сметката си или да получат повече информация за бонусните програми, както и да подадат сигнал за проблеми в топлоподаването, могат да ползват единния информационен телефон на компанията 0 700 11111.