Съобщение 10.12.2013г.

2013-12-10

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че заради авария е спряно топлоподаването в ж.к. „Младост”4 блокове от 426 до 456, ОДЗ 64 и 76 и Бизнес парк.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.