Съобщение 07.12.2013г.

2013-12-07

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е спряно топлоподаването в ж.к. „Младост”- 2- блокове от № 205 до № 247, 128
СОУ, 39 СОУ и РУМ Младост. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.