Съобщение - 20.08.09г.

2009-08-20

  “Топлофикация София“ ЕАД уведомява клиентите от ж.к. ”Стрелбище” между ул. „Нишава”, ул. ”Златишки проход”, ул. „Златна врата”, ул. ”Орехова гора”, ул. ”Мокренски проход”, бул. ”П.Ю.Тодоров”, бул. ”Гоце Делчев” и ул. ”Тулча” и част от ж.к. ”Гоце Делчев”по ул. ”Костенски водопад” №№ 41,45 и 47. че поради извършването на планова реконструкция на топлопреносната мрежа, ще бъде спряна топлата вода за времето от 03.09.2009г. до 24.09.2009 г. включително.

   Без топлоподаване остават  следните абонатни станции:

                 ж.к.”Стрелбище” блок 7Б, 5Б, 6Б 23А, 24А, 25А, 22А, 21А, 20А, 19А, 18А, 1б, 2б, 30;
                ул. “Нишава”бл. 114, вх. Д;

                ул. “Нишава” №№ 113, 119, 123, 129, 153, 165 167,  бл. 97, 98, 128;

                бл. 116/118 вх. В и Г; бл. 120/122 вх. А и Б; бл. 113, вх. А, Б, В, Г и Д.
                ул. “Тулча” бл. 137.
                ул. “Хайдушка гора” бл. 114 вх. В и Г.

                ул. “Хайдушка гора” №№ 137, 143, 145, бл. 16А, 17А, 13А, 14А, 15А, 24, 25, 26, 23;

                ул. “Кестенова гора” № 2; 12; 14.18; 20-22; 23;24;и 26;
                ул. “Твърдишки Проход” № 27;  21-25, 17.
                ул. “Гоце Делчев” № 103.

                ул. “Бадемова гора” №№ 37, 9-11, 20А, бл. 7А, 8А;
                ул. “П.Ю.Тодоров” бл. 1, 2, 3, 1А, 2А, 3А, 3Б, 4А, 5А, 6А, 27, 28;
                ул. “Костенски водопад” №№ 8-10, 12-14; 41, 45, 45А бл. 4, 5, 6;
                ул. “Орехова гора” № 19, бл.26А, 26Б, 27А, 28А, 29А, 98;
                ул. “Червена роза” № 112, Мед. общежитие;
                бул. “Гоце Делчев” бл. 22;
                ул. “Червена  роза” № 13, бл. 3б, 4б, 32.

   Клиентите са уведомени с разлепени съобщения на входните врати на сградите на 20.08.2008 г.  
 

   Поради извършването на реконструкция на топлопреносната мрежа, ще бъде спряна топлата вода към потребителите от ж.к. ”Мотописта” между ул.”Ген. Кирил Ботев”, ул. ”Славовица”, ул.”Костенски водопад” и бул. ”Т. Каблешков” и част от ж.к. ”Гоце Делчев” между ул. ”Костенски водопад”, ул.”Славовица”, ул.”Луи Айер” и бул. „Т.Каблешков” за времето от 18.09.2009г. до 30.09.2009 г. вкл.

     Без топлоподаване остават следните абонатни станции:

    * ул. “Ген. Кирил Ботев” бл. 1
    * ж.к. “Мотописта” бл. 151, 231, 232, 233, 234, 235, 236. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243;
    * ул. “Костенски водопад” бл. 65, 96Б, 94, 223;
    * ул. “Деян Белишки” бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 46, 56, 54, 52, 60, 62;
    * ж.к. “Гоце Делчев” бл. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251;
    * бул. “Тодор Каблешков” бл. 24А;
    * ж.к. “Мотописта”    бл. 1Е, 2Е, 3Е, 4Е, 10Е, 11Е, 12Е, 13.

 
 

   Поради извършването на реконструкция на топлопреносната мрежа, ще бъде спряна топлата вода към клиентите от ж.к ”Мотописта” между ул.„Кестенова гора”, ул.”Метличина поляна”, бул. ”Гоце Делчев” и ул.”Костенски водопад” и част от ж.к.”Гоце Делчев” между ул.”Костенски водопад”, бул. ”Гоце Делчев”, бул. ”П. Ю. Тодоров”, ул. ”Сребърна”, бул. ”Т. Каблешков”, ул. ”Луи Айер”и ул. ”Славовица” за времето от 20.09.2009г. до 21.09.2009 г. вкл.

     Без топлоподаване остават следните абонатни станции:

    * ж.к. “Мотописта” бл. 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 42, ,67, 68, 69;
    * ул. “Метличина поляна” № № 48, 57;
    * ОДЗ “Звънче”, ОДЗ  № 40, 104-то у-ще,      Филиал 104-то у-ще, Печатница “Искър”, Общежитие ПКБО; Зала “Триадица”;
    * бул. “Гоце Делчев” 142;
    * ул. “Рикардо Вакарини” № 2, 3, 5;
    * ул. “Боянски водопад” бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
    * ул. “Славовица” №№ 24, 39;
    * ж.к. “Гоце Делчев” бл. 101, 102, 105, 106, 107, 109, 108А, 104, 114А, 115, 113, 112, 111, 114, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 257А, 260, 255А, 256А;
    * ул. “Силиврия” №№ 15-17, 19-21, 23, 55, 59;
    * ул. “Деян Белишки” №№ 30, 32.

 
 

   Поради извършването на реконструкция на топлопреносната мрежа, ще бъде спряна топлата вода към клиентите от ж.к.”Мотописта” между бул.”България”, ул.”Славовица”, ул. ”Г. Измирлиев” и бул.”Т. Каблешков”и част от ж.к.”Борово ” между ул.”Родопски извор”, бул. „Т. Каблешков”, бул.”България”,  ул. ”Борово” и сградите по ул. „Топли дол” от бл.1 до бл. 2Г. за времето от 29.09.2009г. до 30.09.2009 г. вкл.

   Без топлоподаване остават следните абонатни станции:

    * ул. “Солун” 59А, 59В, 59Г, 59Д, 72А
    * ул. “Топли  дол” бл. 1, 2, 1Б, 1В, 1А, 2Б, 2В, 2Г
    * ул. “Природа” 19;
    * ж.к. “Борово” бл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 222А, 222Б, 227, 228, 228А, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235;
    * ул. “Родопски извор” бл. 43А, 51, 53, 54, ;
    * ул. “Невестина скала” бл. 1А, 5, 16, 18;
    * ул. “Борово” бл. 37, 41, 43;
    * ул. “Ген. Кирил Ботев” бл. 3;
    * бул. “България” бл. 51А 51Б 51В;
    * ж.к. “Мотописта” бл. 24Е, 25Е, 52Е, 53Е.

 

   Клиентите ще бъдат своевременно уведомени с разлепени съобщения на входните врати на сградите.

      “Топлофикация София”ЕАД поднася  своите извинения  на засегнатите клиенти, за неудобствата, които  ще им бъдат създадени.  

Пресслужба  “Топлофикация София”ЕАД